Lær på en helt ny og engasjerende måte!

Med høyt kvalifiserte kursansvarlige, og gode tekniske hjelpemidler,
er det lettere å ta nødvendige kurs enn noen gang før!

Webinar om Helsedirektoratets nye veileder (2021)

«Gode helse- og omsorgstjenester for personer med utviklingshemming» er navnet på den nye veilederen fra Helsedirektoratet som ble lansert juni 2021.
Veilederen tar for seg de viktigste områdene for kommunal tjenesteyting til mennesker med utviklingshemming og synliggjør skal, kan og bør oppgaver.
Vi har laget et webinar som består av syv deler hvor vi tar for oss veilederen og i løpet av noen minutter forteller hva de ulike kapitlene handler om. Vi tenker at dette korte gjennomgangen passer bra å bruke på personalemøter eller i en overlapping.

Digital Fagarena

Digital fagarena for deg som leverer tjenester til mennesker med kognitive utfordringer.
Vi tilbyr en moderne og fremtidsrettet kursplattform som gir deg all nødvendig kompetanse til å jobbe i tjenesten. Trenger du å oppdatere eller øke din kompetanse vil vår plattform være et godt hjepemiddel for deg.

“Vi tilbyr en moderne og fremtidsrettet kursplattform som gir all nødvendig kompetanse til å jobbe i tjenesten. Trenger du å oppdatere eller øke din kompetanse vil vår plattform være et godt hjepemiddel for deg.”

Verktoykassen

Ofte Stilte Spørsmål

Vi tilbyr både gratis kurs betalte kurs.

Ja, ved enkelte kurs får deltakerne kursbevis ved fullført kurs. 
Kursbevisene kan brukes som dokumentasjon overfor Statsforvalter.

Vi vil tilby en rekke ulike kurs innenfor tjenesten til mennesker med utviklingshemming. 

Vi vil kontinuerlig jobbe med nye kurs som slippes på siden.
Følg oss gjerne på facebook for oppdateringer!

Min Verktøykasse

Har du noen gang kommet i en sitasjon hvor du kunne ønske du hadde en sjekkliste som hadde rådført deg igjennom situasjonen?
Vi har samlet gode og viktige sjekklister for deg, kvalitetsikret av fagfolk. Sjekklistene vil hjelpe deg å håndtere enhver situasjon på best mulig måte.

A-melding​

Synes du det er vanskelig å fylle ut melding om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner? Var tvangen jeg brukte faglig og etisk forsvarlig, var det en nødsituasjon og ble andre løsninger forsøkt?​
Denne appen hjelper deg til å fylle ut meldingen på en riktig og god måte.