Kapittel 2 – Samarbeid og kompetanse

Dette kapittelet handler om hvem som skal bidra til samarbeidet og hvilken kompetanse kommunene skal ha eller skal sørge for at er tilgjengelig for de som skal yte tjenester.  


Kapittelet er på 5 minutter.