Kapittel 3 – Personsentrerte tjenester

Dette kapitelet handler om brukers rett til selvbestemmelse og beslutningsstøtte, samt brukermedvirkning på individ- og systemnivå.  Det tar også opp retten til individuelt tilrettelagte tjenester, meningsfylte aktiviteter og hva vi kan gjøre når bruker ikke slipper oss inn til seg.    

Kapittelet varer i 5 minutter.