Kapittel 4 – Livsfaser og overganger

Dette kapitelet handler om behovet for tilrettelegging og organisering fra barndom til voksen alder.  
Hvordan legge til rette for gode overganger mellom for eksempel barnehage og skole. 
Personens behov for et sted å bo, et arbeid eller en dag aktivitet er viktig for trivsel.  
Det skal også legges til rette for en god aldersdomen.  

Kapittelet varer i 5 minutter.