Kapittel 5 – Habilitering

Habilitering og bistand i dagliglivet

Dette kapitelet handler om tilrettelegging i hverdagen, i forhold til ernæring, fysisk aktivitet og seksuell helse.
Det tar også opp de utfordringene som kan oppstå i møte med rusmisbruk, vold og overgrep, samt utfordrende atferd.
Kapittelet avsluttes med fokus på bruk av velferdsteknologi og ansvar for egen økonomi.  

Kapittelet varer i 5 minutter.