Kapittel 6 – Helseoppfølging

Dette kapitelet handler om helsetjenester, både fysiske og psykiske, samt helsekontroll 
og egen helsekompetanse hos personer med utviklingshemming.

Kapittelet avsluttes med fokus på tannhelse, samt lindring og omsorg ved livets slutt.  

Kapittelet varer i 5 minutter.