Kapittel 7 og 8

Familie, pårørende og verge
Dette kapitelet handler om hvordan legge til rette for godt samarbeid med pårørende, veiledning og avlastning 
og ikke minst oppfølging av søsken og samarbeid med verge.

Dokumentasjon og taushetsplikt
Dette kapitelet handler om hvordan dokumentasjon skal gjennomføres og betydningen av taushetsplikten. 

Kapittelet varer i 5 minutter.