Posttest dagskurs kap. 9

Dette er en test som skal tas rett etter at du er ferdig med kurset.
Den tar ca. 5 minutter.

Du skal ikke bruke hjelpemidler og IKKE gjette svaret.

Kan du ikke svaret, så svar Vet ikke.
DU får ikke testet dine egne ferdigheter, hvis du gjetter eller bruker hjelpemidler.

Finn frem mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin og gå til:

www.menti.com. Skriv inn følgende kode: 2633 721