Tvang og makt del 2

Leksjon
MaterialsI denne leksjonen får du se en reportasje fra Stemmehøring, en konferanse av og med utviklingshemmede laget av EmpoTV i 2009, kort om melding om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner, virkeområde for loven,
hva som ikke omfattes av loven, kort om helsehjelp og tvang og barn og loven.

Videoen avsluttes med en summeoppgave om hvordan vi forholder oss til alder og atferd.

Her er kopi av de lysbildene som vises i denne modulen.

Tvang og makt del 2.