Tvang og makt del 5

Leksjon
Materials


I denne siste leksjonen tar vi opp begrepet faglig forsvarlighet, etisk forsvarlighet, forebygging og en kort oppsummering av viktige momenter for de tvi har gått igjennom.

Det er ingen summeoppgaver i slutten av denne leksjonen.

Her er kopi av de lysbildene som vises i denne modulen.

Tvang og makt del 5.